“Devleti dava eden ilk Başbakan Erdoğan’dır.”

Twitter’ı ‘ihlal’ kararı verip erişimi açan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) “Yasadışı dinlemelerle özel
hayatım ihlal edildi” diye başvurup devletten 50 bin lira tazminat isteyen Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
başvurusu tartışma yarattı. Erdoğan’ın başvurusunu, AYM’nin, Twitter’a özgürlük kararındaki ‘etkili yargı
yolu olmadığı’ tespitine dayandırması dikkat çekti. Başbakan’ın bireysel başvurusu AYM kaydına girdi.
Mahkeme başvuruyu önümüzdeki hafta inceleyip eksiklik görülmezse ön incelemeye alacak. Hukukçular ise
Erdoğan’ın başvurusunun emsali olmadığını dile getirip “Devleti dava eden ilk Başbakan” yorumunu yaptı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu Erdoğan’ın başvurusunu şu sözlerle değerlendirdi:
“Bu davanın başka bir örneği yok. Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakan’ı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni dava
etmiştir ve devletten tazminat talep etmiştir. İlk defa böyle bir şey görülüyor. AYM’ye bireysel başvuruda bütün
iç hukuk yolları tüketilecek. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasaya aykırılık giderilmemiş olacak.
Bu durumda son çare AYM’ye gidersiniz, devleti dava edersiniz. Başbakan’ın davası anayasadaki bireysel
başvuru sistemine tamamen aykırı. Başbabakan eğer Twitter’dan zarar gördüyse gitsin Twitter şirketine dava
açsın. TİB’in, Twitter’a erişim yasağını kaldırmaması gerekirken kaldırdığını söylüyorsa o zaman gitsin TİB’e
tazminat davası açsın. Bunlar AYM’nin işi değildir. Eğer suç işlendiğini söylüyorsa savcılığa, tazminat istiyorsa
TİB ya da Twitter’a karşı mahkemeye gitmesi gerekirdi. Etrafında olması gereken bu kadar hukukçu ve
uzmana rağmen açıkça yanlış bir yola başvurmuştur.”
Muhatabı TİB’dir. Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy ise başvuruyu şu sözlerle değerlendirdi:
“Bireysel başvuru kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini kapsamadığı gibi karşıda kamu gücünün kullanımı
yoksa da düşünülecek bir yol değildir. Mahkeme kararını uygulamayan TİB’dir. Önce TİB’den mahkeme
kararlarını uygulamasını istemesi gerekir. Uygulamaz ise hukuki-cezai yollara başvurması gerekmektedir.”