Hakkımızda

KAMU-DER Hakkımızda: Kamu Görevlilerinin İtibarı ve Geleceği İçin Varız

KAMU-DER, adını taşıdığı "Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği" ile ülkemizde kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve kamu görevlilerinin haklarının korunması, geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizin kuruluşundan bu yana geçen yıllar içindeki çalışmaları, hedefleri ve faaliyet alanları ile ilgili daha detaylı bir bakış sunmak istiyoruz.

KAMU-DER  Kimdir?

KAMU-DER, üyelerinin ve kamu çalışanlarının haklarını koruma ve geliştirme amacı doğrultusunda uzun yıllardır çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, köklü geçmişi ve geniş üye tabanıyla Türkiye'nin dört bir yanında kamu görevlilerinin sesini duyurmayı ve onların yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Ayrıca, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık ilkesini benimser ve üyelerine çağdaş, demokratik ve insan haklarına saygılı bir çerçevede hizmet sunar.

KAMU-DER'in Kuruluş Amacı ve İlkeleri

KAMU-DER'in temel amacı, kamu görevlilerinin ve çalışanlarının özlük haklarını korumak ve geliştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için dernek, çeşitli sosyal, kültürel, ve eğitim faaliyetlerine odaklanarak kamu çalışanlarının yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık ilkesini benimseyen dernek, Türkiye'nin çağdaşlaşma ve demokratikleşme süreçlerine katkıda bulunmayı görev edinir.

Merkezi Ankara'da bulunsa da, KAMU-DER Türkiye genelinde etkinliğini sürdürmek amacıyla çeşitli illerde şubeler açarak üyelerine daha yakın olmayı hedeflemektedir. Bu şubeler, yerel düzeydeki sorunların ve taleplerin daha etkili bir şekilde çözülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Böylece, üyelerimizin sesi ve talepleri doğrudan yerel yöneticilere iletilerek, kamu hizmetlerinin daha iyileştirilmiş bir şekilde sunulmasına yardımcı olmaktayız.

KAMU-DER'in Genişleyen Faaliyet Alanı

KAMU-DER, kamu görevlileri ve çalışanlarının haklarını koruma ve geliştirme amacı doğrultusunda geniş bir faaliyet yelpazesi sunmaktadır. Bu faaliyetler, üyelerimizin ve kamu çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefler. İşte derneğimizin ana faaliyet alanları:

1. Özlük Haklarının Geliştirilmesi: KAMU-DER, kamu görevlilerinin özlük haklarını koruma ve geliştirme amacıyla yoğun bir şekilde çalışır. Sendika ve benzeri platformlarda üyelerimizin haklarını savunur ve gerektiğinde yasal destek sunar.

2. Eğitim Çalışmaları: Üyelerimizin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmeyi amaçlayarak, kurslar, seminerler, konferanslar ve paneller düzenler. Bu sayede kamu çalışanlarının profesyonel gelişimlerine katkıda bulunur.

3. Araştırmalar ve Bilgi Paylaşımı: Kamu sektöründeki değişimleri ve gelişmeleri takip eder, bu konuda araştırmalar yapar ve elde edilen bilgileri üyeleriyle paylaşır. Bilgiye dayalı çözümler önerir.

4. Yayınlar: Üyelerimizin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarır ve dağıtır. Bu yayınlar, kamu çalışanlarına rehberlik eder ve güncel gelişmeleri aktarır.

5. Teknik Destek: Derneğin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olan teknik araçları ve gereçleri temin eder. Bilgisayarlar, yazıcılar ve diğer ofis malzemeleri gibi araçları sağlayarak üyelerin etkin çalışmalarını destekler.

6. Bağışlar ve İşletmeler: Dernek, izinler çerçevesinde yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve bağışları kabul eder. Aynı zamanda gelir elde etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

7. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler: Üyeler arasındaki dayanışmayı ve beşeri ilişkileri güçlendirmek için yemekli toplantılar, konserler, balolar, tiyatrolar, sergiler, spor etkinlikleri ve gezi organizasyonları gibi etkinlikler düzenler. Bu etkinlikler, üyelerin stres atmasını, sosyalleşmesini ve kendilerini geliştirmesini sağlar.

8. Mülkiyet İşlemleri: Dernek, amacını gerçekleştirmek için gerekli taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve taşınmazlar üzerinde aynı hakları tesis edebilir. Bu, derneğin faaliyetlerini daha etkili bir şekilde sürdürebilmesine yardımcı olur.

9. Uluslararası Faaliyetler: Dernek, yurt dışındaki derneklerle ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası faaliyette bulunur. Proje bazında ortak çalışmalar yapar ve üyelerine uluslararası deneyimler sunar.

10. Platformlar Oluşturma: Benzer amaçlı derneklerle veya sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ortak amaçları gerçekleştirmek için platformlar oluşturur. Bu platformlar, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulmasına katkıda bulunur.

Üyelik ve Üyelik İşlemleri

KAMU-DER'e üye olma hakkına sahip olan her gerçek ve tüzel kişi, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek üyelik başvurusu yapabilir. Üyelik başvuruları dernek yönetim kurulu tarafından incelenir ve kabul edilen üyeler dernek defterine kaydedilir. Dernek, maddi ve manevi destek sağlayanları onursal üye olarak kabul edebilir. Şube açılması durumunda üyelik kayıtları şubelere aktarılır ve yeni üyelik başvuruları şubelere yapılır. Üyelik süreciyle ilgili detaylar, dernek yönetmeliği ve mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Sonuç

KAMU-DER, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olarak kamu görevlilerinin ve çalışanlarının haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Dernek, köklü geçmişi, geniş üye tabanı ve genişleyen faaliyet alanları ile kamu sektörünün daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasına katkı sağlamaktadır. Kamu görevlilerinin itibarı ve geleceği için çalışan KAMU-DER, üyelerinin ve kamu çalışanlarının yanında olmaya devam edecektir.